مرور برچسب

آموزش دستورات شرطی در VB.Net

اصول کار با دستور شرطی If

یکی از دستورهای بسیار مهم و کاربردی در برنامه نویسی، دستور شرطی "If" می باشد و وقتی کاربرد دارد که می خواهیم حالت های مختلف یک متغیر را بررسی کنیم و مطابق با آن بررسی، برنامه یک عمل را اجرا کند. دستورات شرطی اکثر از دو بخش تشکیل شده که یکی،…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن