مرور برچسب

داده ها

انواع متغیرها و داده ها در VB.Net

هنگامی که یک متغیر بدون در نظر گرفتن نوع آن تعریف شود، آن متغیر بعنوان یک شیء (Object) در نظر گرفته می شود. یک متغیر از نوع شیء در دات نت می تواند شامل انواع داده از قبیل رشته، عدد یا انواع پیچیده تر مانند کلاس باشد. اغلب نیازی نیست که از…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن