مرور برچسب

دستورات

اصول کار با دستورات For – Next

بعضی اوقات در برنامه نویسی می خواهیم یک الگو یا عمل به صورت معیّن چندین بار تکرار شود. برای مثال وقتی می خواهید برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کرده و از صفر تا آن عدد را جمع بزند و حاصل را نمایش دهد یا وقتی می خواهید شمارنده ای بسازید…

اصول کار با دستور شرطی If

یکی از دستورهای بسیار مهم و کاربردی در برنامه نویسی، دستور شرطی "If" می باشد و وقتی کاربرد دارد که می خواهیم حالت های مختلف یک متغیر را بررسی کنیم و مطابق با آن بررسی، برنامه یک عمل را اجرا کند. دستورات شرطی اکثر از دو بخش تشکیل شده که یکی،…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن