مرور برچسب

شرطی

اصول کار با دستور شرطی If

یکی از دستورهای بسیار مهم و کاربردی در برنامه نویسی، دستور شرطی "If" می باشد و وقتی کاربرد دارد که می خواهیم حالت های مختلف یک متغیر را بررسی کنیم و مطابق با آن بررسی، برنامه یک عمل را اجرا کند. دستورات شرطی اکثر از دو بخش تشکیل شده که یکی،…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن