مرور برچسب

فن

مدار مکنده دود ناشی از لحیم کاری

در هنگام لحیم کاری دودهایی از سیم لحیم و حتی روغن لحیم خارج می شود که علاوه بر چشم، برای دستگاه تنفسی (ریه ها و شش ها) نیز مضر است. ما راه حلی برای شما پیشنهاد کردیم و یک مدار بسیار ساده و جالب را در اختیارتان قرار دادیم. این مدار دارای یک…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن