مرور برچسب

Choke

آموزش سلف (Inductor) به زبان ساده

مقدمه ما در آموزش هایی درباره الکترومغناطیس به این مطلب پی برده ایم که وقتی جریان الکتریکی درون یک سیم شارش پیدا می کند، در پیرامون آن میدان های مغناطیسی گسترده ای پدید می آورد که مطابق با قانون دست راست فلمینگ، جهت جریان در راستای دست…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن