مرور برچسب

Mathworks

فیلتر پایین گذر، بالاگذر و میانگذر در متلب

فیلتر پایین‌گذر با یک مدار ساده: کی از ساده‌ترین ساختارهای مدار فیلتر پایین گذر اتصال یک مقاومت و یک خازن به صورت سری می‌باشد. اگر  یک منبع جریان متناوب با بسامد f باشد، می‌توان مشاهده کرد که  برابر است با:     بسامد زاویه‌ای…

شبیه سازی قانون کولن در دو بعد در متلب

قانون کولُن (Coulomb Law) که گاهی به اشتباه، قانون کولُمب خوانده می‌شود، یک قانون در فیزیک است که واکنش‌های الکتروستاتیکی میان بارهای نقطه‌ای را توصیف می‌کند. این قانون نخستین بار در سال ۱۷۸۳ توسط فیزیکدان فرانسوی شارل آگوستَن کولن منتشر شد…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن