لیست کامل دستورات قابل اجرا در RUN ویندوز

رویداد دستور
Open Documents Folder documents
Open Videos folder videos
Open Downloads Folder downloads
Open Favorites Folder favorites
Open Recent Folder recent
Open Recent Folder logoff
Open Pictures Folder pictures
Windows Sideshow control.exe /name Microsoft.WindowsSideshow
Windows CardSpace control.exe /name Microsoft.cardspace
Windows Anytime Upgrade WindowsAnytimeUpgradeui
Taskbar and Start Menu control.exe /name Microsoft.TaskbarandStartMenu
Troubleshooting control.exe /name Microsoft.Troubleshooting
User Accounts control.exe /name Microsoft.UserAccounts
Adding a new Device devicepairingwizard
Add Hardware Wizard hdwwiz
Advanced User Accounts netplwiz
Advanced User Accounts azman.msc
Backup and Restore sdclt
Bluetooth File Transfer fsquirt
Calculator calc
Certificates certmgr.msc
Change Computer Performance Settings systempropertiesperformance
Change Data Execution Prevention Settings systempropertiesdataexecutionprevention
Change Data Execution Prevention Settings printui
Character Map charmap
ClearType Tuner cttune
Color Management colorcpl
Command Prompt cmd
Component Services comexp.msc
Component Services dcomcnfg
Computer Management compmgmt.msc
Computer Management compmgmtlauncher
Connessione proiettore di rete netproj
Connect to a Projector displayswitch
Control Panel control
Create A Shared Folder Wizard shrpubw
Create a System Repair Disc recdisc
Credential Backup and Restore Wizard credwiz
Data Execution Prevention systempropertiesdataexecutionprevention
Date and Time timedate.cpl
Default Location locationnotifications
Device Manager devmgmt.msc
Device Manager hdwwiz.cpl
Device Pairing Wizard devicepairingwizard
Diagnostics Troubleshooting Wizard msdt
Digitizer Calibration Tool tabcal
DirectX Diagnostic Tool dxdiag
Disk Cleanup cleanmgr
Disk Defragmenter dfrgui
Disk Management diskmgmt.msc
Display dpiscaling
Display Color Calibration dccw
Display Switch displayswitch
DPAPI Key Migration Wizard dpapimig
Driver Verifier Manager verifier
Ease of Access Center utilman
EFS Wizard rekeywiz
Event Viewer eventvwr.msc
Fax Cover Page Editor fxscover
File Signature Verification sigverif
Font Viewer fontview
Game Controllers joy.cpl
Getting Started gettingstarted
IExpress Wizard iexpress
Getting Started irprops.cpl
Install or Uninstall Display Languages lusrmgr
Internet Explorer iexplore
Internet Options inetcpl.cpl
iSCSI Initiator Configuration Tool iscsicpl
Language Pack Installer lpksetup
Local Group Policy Editor gpedit.msc
Local Security Policy secpol.msc
Local Users and Groups lusrmgr.msc
Location Activity locationnotifications
Magnifier magnify
Malicious Software Removal Tool mrt
Manage Your File Encryption Certificates rekeywiz
Math Input Panel mip
Microsoft Management Console mmc
Microsoft Support Diagnostic Tool msdt
Mouse main.cpl
NAP Client Configuration napclcfg.msc
Narrator narrator
Network Connections ncpa.cpl
New Scan Wizard wiaacmgr
Notepad notepad
ODBC Data Source Administrator odbcad32
ODBC Driver Configuration odbcconf
On-Screen Keyboard osk
Paint mspaint
Pen and Touch tabletpc.cpl
People Near Me collab.cpl
Performance Monitor perfmon.msc
Performance Options systempropertiesperformance
Phone and Modem telephon.cpl
Phone Dialer dialer
Power Options powercfg.cpl
Presentation Settings presentationsettings
Print Management printmanagement.msc
Printer Migration printbrmui
Printer User Interface printui
Private Character Editor eudcedit
Problem Steps Recorder psr
Programs and Features appwiz.cpl
Protected Content Migration dpapimig
Region and Language intl.cpl
Registry Editor regedit
Registry Editor 32 regedt32
Remote Access Phonebook rasphone
Remote Desktop Connection mstsc
Resource Monitor resmon
Resultant Set of Policy rsop.msc
SAM Lock Tool syskey
Screen Resolution desk.cpl
Securing the Windows Account Database syskey
Services services.msc
Set Program Access and Computer Defaults computerdefaults
Share Creation Wizard shrpubw
Shared Folders fsmgmt.msc
Snipping Tool snippingtool
Sound mmsys.cpl
Sound recorder soundrecorder
SQL Server Client Network Utility cliconfg
Sticky Notes stikynot
Stored User Names and Passwords credwiz
Sync Center mobsync
System Configuration msconfig
System Configuration Editor sysedit
System Information msinfo32
System Properties sysdm.cpl
System Properties (Advanced Tab) systempropertiesadvanced
System Properties (Computer Name Tab) systempropertiescomputername
System Properties (Hardware Tab) systempropertieshardware
System Properties (Remote Tab) systempropertiesremote
System Properties (System Protection Tab) systempropertiesprotection
System Restore rstrui
Task Manager taskmgr
Task Scheduler taskschd.msc
Trusted Platform Module (TPM) Management tpm.msc
User Account Control Settings useraccountcontrolsettings
Utility Manager utilman
Version Reporter Applet winver
Volume Mixer sndvol
Windows Action Center wscui.cpl
Windows Activation Client slui
Windows Anytime Upgrade Results windowsanytimeupgraderesults
Windows CardSpace infocardcpl.cpl
Windows Disc Image Burning Tool isoburn
Windows DVD Maker dvdmaker
Windows Easy Transfer migwiz
Windows Explorer explorer
Windows Fax and Scan wfs
Windows Features optionalfeatures
Windows Firewall firewall.cpl
Windows Firewall with Advanced Security wf.msc
Windows Journal journal
Windows Media Player wmplayer
Windows Memory Diagnostic Scheduler mdsched
Windows Mobility Center mblctr
Windows Picture Acquisition Wizard wiaacmgr
Windows PowerShell powershell
Windows PowerShell ISE powershell_ise
Windows Remote Assistance msra
Windows Repair Disc recdisc
Windows Script Host wscript
Windows Update wuapp
Windows Update Standalone Installer wusa
Versione Windows winver
WMI Management wmimgmt.msc
WordPad write
XPS Viewer xpsrchvw

[divider]

چینش بر حسب حروف الفبای لاتین

A:

Accessibility Controls – access.cpl
Accessibility Wizard – accwiz
Add Hardware Wizard- hdwwiz.cpl
Add/Remove Programs – appwiz.cpl
Administrative Tools – control admintools
Adobe Acrobat (IF IT’S INSTALLED)- acrobat
Adobe Designer(IF IT’S INSTALLED)- acrodist
Adobe Distiller (IF IT’S INSTALLED)- acrodist
Adobe Image Ready (IF IT’S INSTALLED)- imageready
Adobe Photoshop (IF IT’S INSTALLED) – photoshop
Automatic Updates – wuaucpl.cpl

B:

Basic Media Player – mplay32

Bluetooth Transfer Wizard – fsquirt

C:
Calculator – calc
Certificate Manager – certmgr.msc
Character Map – charmap
Check Disk Utility – chkdsk
Clipboard Viewer – clipbrd
Command Prompt – cmd
Command.com – command
Component Services – dcomcnfg
Compare files – comp
Computer Management – compmgmt.msc
Control Panel – control
Create a shared folder wizerd – shrpubw

D:
Date and Time Properties – timedate.cpl
DDE Shares – ddeshare
Device Manager – devmgmt.msc
Direct X Control Panel (IF IT’S INSTALLED)* – directx.cpl
Direct X Troubleshooter – dxdiag
Disk Cleanup Utility – cleanmgr
Disk Defragment – dfrg.msc
Disk Management – diskmgmt.msc
Disk Partition Manager – diskpart
Display Properties – control desktop
Display Properties – desk.cpl
Display Properties (Appearance) – control color
Dr. Watson (system troubleshooting) – drwtsn32
Driver Verifier Utility – verifier

E:
Ethereal(IF IT’S INSTALLED) – ethereal
Event Viewer – eventvwr.msc

F:
Files and Settings Transfer Tool – migwiz
File Signature Verification Tool – sigverif
Findfast – findfast.cpl
Firefox (IF IT’S INSTALLED) – firefox
Folders Properties – control folders
Fonts – control fonts
Fonts Folder – fonts
Free Cell Card Game – freecell

G:
Game Controllers – joy.cpl
Group Policy Editor (XP Prof) – gpedit.msc

H:
Hearts Card Game – mshearts
Help and Support – helpctr
HyperTerminal – hypertrm
Hotline Client – hotlineclient

I:
Iexpress Wizard –- iexpress(it’s a funny tool, see it!)
Indexing Service – ciadv.msc
Internet Connection Wizard – icwconn1
Internet Explorer – iexplore
Internet Properties – inetcpl.cpl
Internet Setup Wizard – inetwiz
IP Configuration (internet connection configuration tool)- ipconfig /all
IP Configuration (DNS Cache Contents will show) – ipconfig /displaydns
IP Configuration (DNS Cache Contents will delete) – ipconfig /flushdns
IP Configuration (Release All Connections) – ipconfig /release
IP Configuration (Renew All Connections) – ipconfig /renew
IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS) – ipconfig /registerdns
IP Configuration (Display DHCP Class ID) – ipconfig /showclassid
IP Configuration (Modifies DHCP Class ID)- ipconfig /setclassid

J:
Java Control Panel (IF IT’S INSTALLED) – jpicpl32.cpl
Java Control Panel (IF IT’S INSTALLED) – javaws

K:
Keyboard Properties – control keyboard

L:
Local Security Settings – secpol.msc
Local Users and Groups – lusrmgr.msc
Logs You Out Of Windows – logoff

M:
Malicious Software Removal Tool – mrt
Microsoft Access (IF IT’S INSTALLED) – access.cpl
Microsoft Chat – winchat
Microsoft Excel (IF IT’S INSTALLED) –- excel
Microsoft Diskpart – diskpart
Microsoft Frontpage (IF IT’S INSTALLED) –- frontpg
Microsoft Movie Maker – moviemk
Microsoft management console- mmc
Microsoft Paint – mspaint
Microsoft Powerpoint (IF IT’S INSTALLED)- – powerpnt
Microsoft Word (IF IT’S INSTALLED) –- winword
Microsoft Syncronization Tool – mobsync
Minesweeper Game – winmine
Mouse Properties – control mouse
Mouse Properties – main.cpl
MS-DOS Editor – edit
MS-DOS FTP – ftp

N:
Nero (IF IT’S INSTALLED) – nero
Netmeeting – conf
Network Connections – control netconnections
Network Connections- ncpa.cpl
Network Setup Wizard – netsetup.cpl
Notepad – notepad
Nview Desktop Manager (IF IT’S INSTALLED) –- nvtuicpl.cpl

O:
Object Packager – packager
ODBC Data Source Administrator – odbccp32.cpl
On Screen Keyboard – osk
Opens AC3 Filter (IF IT’S INSTALLED)- ac3filter.cpl
Outlook Express – msimn

P:
Paint – pbrush
Password Properties – password.cpl
Performance Monitor – perfmon.msc
Performance Monitor – perfmon
Phone and Modem Options – telephon.cpl
Phone Dialer – dialer
Pinball Game – pinball
Power Configuration – powercfg.cpl
Printers and Faxes – control printers
Printers Folder – printers
Prefetch folder- prefetch
Private Character Editor – eudcedit

Q:

Quicktime (IF IT’S INSTALLED) –- QuickTime.cpl
Quicktime Player (IF IT’S INSTALLED) –- quicktimeplayer

R:
Real Player (IF IT’S INSTALLED) –- realplay
Recent items- recent
Regional Settings – intl.cpl
Registry Editor – regedit
Registry Editor – regedit32
Remote Access Phonebook – rasphone
Remote Desktop – mstsc
Removable Storage – ntmsmgr.msc
Removable Storage Operator Requests – ntmsoprq.msc
Resultant Set of Policy (XP Proffessional) – rsop.mscAll Windows run commands

S:

Scanners and Cameras – sticpl.cpl
Scheduled Tasks – control schedtasks
Security Center – wscui.cpl
Services – services.msc
Sharing session – rtcshare
Shared Folders – fsmgmt.msc
Shuts Down Windows – shutdown
Sound recorder – sndrec32
Sounds and Audio – mmsys.cpl
Spider Solitare Card Game – spider
SQL Client Configuration – cliconfg
System Configuration Editor – sysedit
System Configuration Utility – msconfig
System File Checker Utility ( to instant file check) -– sfc /scannow
System File Checker Utility (next checking, when restart])- sfc /scanonce
System File Checker Utility (always check when pc start)- sfc /scanboot
System File Checker Utility (Return to Default Setting) – sfc /revert
System File Checker Utility (Purge File Cache) – sfc /purgecache
System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) – sfc /cachesize=x
System Information – msinfo32
System Properties – sysdm.cpl

T:
Task Manager – taskmgr
TCP Tester – tcptest
Telnet Client – telnet
Tree- tree
Tweak UI (IF IT’S INSTALLED) – tweakui

U:
User Account Management – nusrmgr.cpl
Utility Manager – utilman

V:
Volume Serial Number for C: – label
Volume Control – sndvol32

W:
Windows Address Book – wab
Windows Address Book Import Utility – wabmig
Windows Backup Utility (IF IT’S INSTALLED) – ntbackup
Windows Explorer – explorer
Windows Firewall – firewall.cpl
Windows installer details – msiexec
Windows Address Book – wab
Windows Address Book Import Utility – wabmig
Windows Magnifier – magnify
Windows Management Infrastructure – wmimgmt.msc
Windows Media Player – wmplayer
Windows Messenger – msmsgs
Windows Picture Import Wizard (must have camera)- wiaacmgr
Windows System Security Tool – syskey
Windows Update Launches – wupdmgr
Windows Version (to windows version) – winver
Windows XP Tour Wizard – tourstar
Wordpad – write

Z:
Zoom Utility- igfxzoom

[divider]

چینش بر حسب گروه

Administrative Tools

Administrative Tools = control admintools
Authorization Manager = azman.msc
Component Services = dcomcnfg
Certificate Manager = certmgr.msc
Direct X Troubleshooter = dxdiag
Display Languages = lpksetup
ODBC Data Source Administrator = odbcad32
File Signature Verification Tool = sigverif
Group Policy Editor = gpedit.msc
Add Hardware Wizard = hdwwiz.cpl
iSCSI Initiator = iscsicpl
Iexpress Wizard = iexpress
Local Security Settings = secpol.msc
Microsoft Support Diagnostic Tool = msdt
Microsoft Management Console = mmc
Print management = printmanagement.msc
Printer User Interface = printui
Problems Steps Recorder = psr
People Near Me = p2phost
Registry Editor = regedit or regedt32
Resoure Monitor = resmon
System Configuration Utility = msconfig
Resultant Set of Policy = rsop.msc
SQL Server Client Configuration = cliconfg
Task Manager = taskmgr
Trusted Platform Module = tpm.msc
TPM Security Hardware = TpmInit
Windows Remote Assistance = msra
Windows Share Folder Creation Wizard = shrpubw
Windows Standalong Update Manager = wusa
Windows System Security Tool = syskey
Windows Script Host Settings = wscript
Windows Version = winver
Windows Firewall with Advanced Security = wf.msc
Windows Memory Diagnostic = MdSched
Windows Malicious Removal Tool = mrt

Computer Management

Computer Management = compmgmt.msc or CompMgmtLauncher
Task Scheduler = control schedtasks
Event Viewer = eventvwr.msc
Shared Folders/MMC = fsmgmt.msc
Local Users and Groups = lusrmgr.msc
Performance Monitor = perfmon.msc
Device Manager = devmgmt.msc
Disk Management = diskmgmt.msc
Services = services.msc
Windows Management Infrastructure = wmimgmt.msc

Conrtol Panel

Control Panel = control
Action Center= wscui.cpl
Autoplay = control.exe /name Microsoft.autoplay
Backup and Restore = sdclt
Create a System Repair disc = recdisc
BDE Administrator = bdeadmin.cpl
Color Management = colorcpl
Credential Manager = control.exe /name Microsoft.CredentialManager
Credential Manager Stored User Names and Passwords = credwiz
Date and Time Properties = timedate.cpl
Default Programs = control.exe /name Microsoft.DefaultPrograms
Set Program Access and Computer Defaults = control appwiz.cpl,,3 or ComputerDefaults
Devices and Printers = control printers
Devices and Printers Add a Device = DevicePairingWizard
Display = dpiscaling
Screen Resolution = desk.cpl
Display Color Calibration = dccw
Cleartype Text Tuner = cttune
Folders Options = control folders
Fonts = control fonts
Getting Started = GettingStarted
HomeGroup = control.exe /name Microsoft.HomeGroup
Indexing Options = control.exe /name Microsoft.IndexingOptions
Internet Properties = inetcpl.cpl
Keyboard = control keyboard
Location and Other Sensors = control.exe /name Microsoft.LocationandOtherSensors
Location Notifications = LocationNotifications
Mouse = control mouse or main.cpl
Network and Sharing Center = control.exe /name Microsoft.NetworkandSharingCenter
Network Connections = control netconnections or ncpa.cpl
Notification Area Icons = control.exe /name Microsoft.NotificationAreaIcons
Parental Controls = control.exe /name Microsoft.ParentalControls
Performance Information = control.exe /name Microsoft.PerformanceInformationandTools
Personalization = control desktop
Windows Color and Appearance = control color
Phone and Modem Options = telephon.cpl
Power Configuration = powercfg.cpl
Programs and Features = appwiz.cpl or control appwiz.cpl
Optional Features Manager = optionalfeatures or control appwiz.cpl,,2
Recovery = control.exe /name Microsoft.Recovery
Regional and Language = intl.cpl
RemoteApp = control.exe /name Microsoft.RemoteAppandDesktopConnections
Sound = mmsys.cpl
Volume Mixer = sndvol
System Properties = sysdm.cpl or Windows logo key + Pause/Break
SP ComputerName Tab = SystemPropertiesComputerName
SP Hardware Tab = SystemPropertiesHardware
SP Advanced Tab = SystemPropertiesAdvanced
SP Performance = SystemPropertiesPerformance
SP Data Execution Prevention = SystemPropertiesDataExecutionPrevention
SP Protection Tab = SystemPropertiesProtection
SP Remote Tab = SystemPropertiesRemote
Windows Activation = slui
Windows Activation Phone Numbers = slui 4
Taskbar and Start Menu = control.exe /name Microsoft.TaskbarandStartMenu
Troubleshooting = control.exe /name Microsoft.Troubleshooting
User Accounts = control.exe /name Microsoft.UserAccounts
User Account Control Settings = UserAccountControlSettings
User Accounts Windows 2000/domain version = netplwiz or control userpasswords2
Encryption File System = rekeywiz
Windows Anytime Upgrade = WindowsAnytimeUpgradeui
Windows Anytime Upgrade Results = WindowsAnytimeUpgradeResults
Windows CardSpace = control.exe /name Microsoft.cardspace
Windows Firewall = firewall.cpl
WindowsSideshow = control.exe /name Microsoft.WindowsSideshow
Windows Update App Manager = wuapp

Accessories

Calculator = calc
Command Prompt = cmd
Connect to a Network Projector = NetProj
Presentation Settings = PresentationSettings
Connect to a Projector = displayswitch or Windows logo key + P
Notepad = notepad
Microsoft Paint = mspaint.exe
Remote Desktop Connection = mstsc
Run = Windows logo key + R
Snipping Tool = snippingtool
Sound Recorder = soundrecorder
Sticky Note = StikyNot
Sync Center = mobsync
Windows Mobility Center (Only on Laptops) = mblctr or Windows logo key + X
Windows Explorer = explorer or Windows logo key + E
Wordpad = write
Ease of Access Center = utilman or Windows logo key + U
Magnifier = magnify
Narrator = Narrator
On Screen Keyboard = osk
Private Character Editor = eudcedit
Character Map = charmap
Ditilizer Calibration Tool = tabcal
Disk Cleanup Utility = cleanmgr
Defragment User Interface = dfrgui
Internet Explorer = iexplore
Rating System = ticrf
Internet Explorer (No Add-ons) = iexplore -extoff
Internet Explorer (No Home) = iexplore about:blank
Phone Dialer = dialer
Printer Migration = PrintBrmUi
System Information = msinfo32
System Restore = rstrui
Windows Easy Transfer = migwiz
Windows Media Player = wmplayer
Windows Media Player DVD Player = dvdplay
Windows Fax and Scan Cover Page Editor = fxscover
Windows Fax and Scan = wfs
Windows Image Acquisition = wiaacmgr
Windows PowerShell ISE = powershell_ise
Windows PowerShell = powershell
XPS Viewer = xpsrchvw

Open Documents folder = documents
Open Pictures folder = pictures
Open Music folder = music
Open Videos folder = videos
Open Downloads folder = downloads
Open Favorites folder = favorites
Open Recent folder = recent
Logs out of Windows = logoff
Locks User Account = Windows logo Key + L

[divider]

منابع:

             منبع 1

                         منبع 2

                                      منبع 3

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x