محاسبه مساحت چهار ضلعی (هرون)

محاسبه مساحت چهار ضلعی (هرون)
امتیاز دهید!

برای محاسبه مساحت مثلث تنها با داشتن اندازه سه ضلع آن، رابطه هرون مشهور است. اما برای چهارضلعی، داشتن اندازه ۴ ضلع آن کافی نیست و باید مجموع دو زاویه روبروی هم آنرا هم دانست. در صورت دانستن اینها، می توان رابطه هرون را برای چهارضلعی هم تعمیم داد:

دیدگاه خود را بنویسید ...

avatar
  عضو شدن در خبرنامه  
مطلع شدن از