محاسبه مساحت چهار ضلعی (هرون)

برای محاسبه مساحت مثلث تنها با داشتن اندازه سه ضلع آن، رابطه هرون مشهور است. اما برای چهارضلعی، داشتن اندازه ۴ ضلع آن کافی نیست و باید مجموع دو زاویه روبروی هم آنرا هم دانست. در صورت دانستن اینها، می توان رابطه هرون را برای چهارضلعی هم تعمیم داد:

محاسبه مساحت چهار ضلعی (هرون)
امتیاز دهید!

دیدگاه خود را بنویسید ...

avatar
  عضو شدن در خبرنامه  
مطلع شدن از