کارگاه کاربردی کنترل خطی و کنترل غیرخطی در متلب — جلسه دوم

سرفصل‌ها و موضوعات مطرح‌شده در این ویدیو آموزشی:

  • ویژگی سیستم های خطی (اصل برهم نهی، پایداری (پایداری داخلی، پایداری با جاینشینی خوب)، تعادل)
  • نمای حقیقی تر از بررسی سیستم های خطی
  • کنترل پذیری و رویت پذیری(فانکشن و کد داخلی)
  • گرامین های کنترل پذیر و روئیت پذیر
  • تجزیه کالمن سیستم
  • تحقق کمینه
  • گشتاور های زمانی و پارامتر های مارکوف
  • نرم سیگنال ها

نظرات بسته شده است.

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن