سورس کد پروژه ساعت و تقویم پیشرفته با LCD گرافیکی و بسکام AVR

سورس کد برنامه مربوط به پروژه «ساعت و تقویم پیشرفته با LCD گرافیکی و بسکام AVR» که به زبان بیسیک در قالب بیش از 1000 خط کد برنامه نویسی شده است. شامل یک فایل فشرده به همراه تمامی فایل های موردنیاز می باشد.