مرور برچسب

الکترومغناطیس

شبیه سازی میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی برای دوقطبی در متلب

دوقطبی الکتریکی دوقطبی الکتریکی (به انگلیسی: Electric dipole)، نتیجۀ جدایش بارهای الکتریکی مثبت و منفی است. ساده‌ترین حالت آن را می‌توان یک جفت بار مثبت و منفی با اندازه یکسان که در فاصله‌ای مشخص از هم قرار گرفته‌اند، در نظر گرفت. اگر…

آموزش سلف (Inductor) به زبان ساده

مقدمه ما در آموزش هایی درباره الکترومغناطیس به این مطلب پی برده ایم که وقتی جریان الکتریکی درون یک سیم شارش پیدا می کند، در پیرامون آن میدان های مغناطیسی گسترده ای پدید می آورد که مطابق با قانون دست راست فلمینگ، جهت جریان در راستای دست…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن