مرور برچسب

ریاضیات

محاسبه مساحت چهار ضلعی (هرون)

برای محاسبه مساحت مثلث تنها با داشتن اندازه سه ضلع آن، رابطه هرون مشهور است. اما برای چهارضلعی، داشتن اندازه 4 ضلع آن کافی نیست و باید مجموع دو زاویه روبروی هم آنرا هم دانست. در صورت دانستن اینها، می توان رابطه هرون را برای چهارضلعی هم…

بهترین نرم افزار کمکی ریاضیات

از امکانات این نرم افزار کمکی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: امکان پیدا کردن اعداد اول و ذخیره آنها در اکسل امکان بررسی کردن عدد وارد شده از اول بودن امکان پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد و ذخیره آنها امکان محاسبه فاکتوریل…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن