کارگاه کاربردی کنترل خطی و کنترل غیرخطی در متلب — جلسه اول

سرفصل‌ها و موضوعات مطرح‌شده در این ویدیو آموزشی:

  • مفهوم کنترل و جایگاه آن در دنیای امروز
  • توضیح انواع روش‌های کنترلی (حلقه باز، حلقه پیش‌خور، حلقه بسته)
  • انواع تحلیل‌ها: 1. پارامتری 2. حوزه زمان 3. حوزه فرکانس 4. شبیه‌سازی
  • انواع کنترل‌کننده‌ها: 1. مبتنی بر مدل PID (بررسی مثالی در سیمولینک) 3. کنترل‌کننده مقاوم 4. کنترل‌کننده مرتبه کسری
  • مدل‌سازی MIMO و SISO: معادله دیفرانسیل، تبدیل لاپلاس، تابع تبدیل، فضای حالت ،صفر-بهره-قطب (ZPK)، بلوک دیاگرام
  • سیستم‌های زمان گسسته(MIMO و SISO): ioDelay ،Ts
  • بررسی سیستم‌های پیچیده
  • تبدیل مدل‌ها به یک‌دیگر (فضای حالت به تابع تبدیل، فضای حالت به صفر-بهره-قطب، صفر-بهره-قطب به تابع تبدیل و …)

نظرات بسته شده است.

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن