خرید سورس کد پروژه ساعت، تقویم و دماسنج دیجیتال پیشرفته با سون سگمنت

پروژه و توضیحات مربوطه را در لینک زیر مشاهده نمایید:

پروژه ساعت، تقویم و دماسنج دیجیتال پیشرفته با سون سگمنت به زبان سی C با کدویژن CodeVision AVR

نظرات بسته شده است.

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن