پروژه ماشین حساب مهندسی پیشرفته با متلب

از امکانات این برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • صفحه کلید مخصوص برای تایپ اعداد
  • امکان محاسبه Sin – Cos – Tan – Cot
  • امکان محاسبه ArcSin – ArcCos – ArcTan – ArcCot
  • امکان محاسبه لگاریتم، باقی مانده، جذر، مجذور، توان و …

نظرات بسته شده است.

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن