مرور

ویدیو

کارگاه کاربردی الکترونیک صنعتی در متلب — جلسه اول

سرفصل‌ها و موضوعات مطرح‌شده در این ویدیو آموزشی: منحنی مشخصه دیود یکسوکننده نیم موج (پل یکسوکننده و یکسوکننده نیم موج تک دیود) یکسوکننده نیم موج و تمام موج تمام کنترل شونده مبدل AC به DC سه فاز دیودی مبدل AC به AC تکفاز…

کارگاه کاربردی کنترل خطی و کنترل غیرخطی در متلب — جلسه دوم

سرفصل‌ها و موضوعات مطرح‌شده در این ویدیو آموزشی: ویژگی سیستم های خطی (اصل برهم نهی، پایداری (پایداری داخلی، پایداری با جاینشینی خوب)، تعادل) نمای حقیقی تر از بررسی سیستم های خطی کنترل پذیری و رویت پذیری(فانکشن و کد داخلی)…

کارگاه کاربردی کنترل خطی و کنترل غیرخطی در متلب — جلسه اول

سرفصل‌ها و موضوعات مطرح‌شده در این ویدیو آموزشی: مفهوم کنترل و جایگاه آن در دنیای امروز توضیح انواع روش‌های کنترلی (حلقه باز، حلقه پیش‌خور، حلقه بسته) انواع تحلیل‌ها: 1. پارامتری 2. حوزه زمان 3. حوزه فرکانس 4. شبیه‌سازی انواع…

کارگاه آشنایی با متلب :: کارگاه اول :: بخش دوم

این ویدیو آموزشی شامل سرفصل‌های زیر می‌شود: بررسی مفهوم فیلترها و پیاده‌سازی فیلتر پایین‌گذر (دستی) یکسوکننده نیم‌موج و تمام‌موج تمام کنترل‌شونده در سیمولینک پیاده‌سازی موتور DC و کنترل آن با سه روش حلقه‌باز، حلقه‌بسته و…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن