مرور

پروژه

پروژه ماشین حساب مهندسی پیشرفته با متلب

از امکانات این برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود: صفحه کلید مخصوص برای تایپ اعداد امکان محاسبه Sin - Cos - Tan - Cot امکان محاسبه ArcSin - ArcCos - ArcTan - ArcCot امکان محاسبه لگاریتم، باقی مانده، جذر، مجذور، توان و…

سورس کد پروژه ساعت و تقویم پیشرفته با LCD گرافیکی و بسکام AVR

سورس کد برنامه مربوط به پروژه «ساعت و تقویم پیشرفته با LCD گرافیکی و بسکام AVR» که به زبان بیسیک در قالب بیش از 1000 خط کد برنامه نویسی شده است. شامل یک فایل فشرده به همراه تمامی فایل های موردنیاز می باشد. دارای توابع کلیدی و کاربردی:…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن